DISCLAIMER


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. fysiotherapie Eys geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.

Auteursrechten
Alle rechten op fysiotherapie Eys namen, beelden en logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van fysiotherapie Eys. Gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag, mits met bronvermelding.

Persoonlijke informatie
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Fysiotherapie Eys hecht aan uw privacy. Geen enkele door u verschafte informatie zal ooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan waar deze voor bedoeld is. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk.

Bewaartermijn
De bewaartermijn van medische gegevens is 15 jaar.

Tekstuele inhoud en gebruikt beeldmateriaal.
Deze valt onder de verantwoording van fysiotherapie Eys. Opdrachtnemer is derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van teksten en geplaatst beeldmateriaal.

Links naar andere sites.
Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.

Fysiotherapie Eys behoudt zich het recht voor deze disclaimer ten allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.